Start
Intranät
Internet
Utbildning
Support
Företaget

Företaget
Vår erfarenhet - Din valfrihet


InMente®

InMente® grundades 1986 med affärsidén att erbjuda målstyrd, integrerad och individanpassad utbildning i rätt miljö samt oberoende datatekniska konsult- och servicetjänster.

Vår affärsidé har utvecklats i takt med våra kunders allt större behov av en effektiv informationshantering och är idag:

InMente® ska erbjuda både små och stora företag kompletta lösningar för informationshantering. Våra kunders medarbetare ska nå all information oberoende av tid och plats.

Vår målstyrda, integrerade och individanpassade utbildning, både intern och till våra kunder, är fortfarande en avgörande del i verksamheten för ett lyckat resultat.


 
Ledning


Johnny Svenzon
VD
0451-38 55 00
 

 
  Programutveckling
 
Mattias Ivefjord
Enhetsansvarig

Christian Persson
Programmerare
Supportansvarig


Lars Hagelin
Utbildningsansvarig

 
  Drift och support
 
Kickan Andersson
Drifttekniker
Support
     
 

Kontakta oss: vi@inmente.se
Adress: InMente AB, Götagatan 15, 281 50 Hässleholm
Tfn: 0451-38 55 00, Fax. 0451-459 09